Coaching

Op al onze vestingen zijn coaches aanwezig. Deze zijn er om onze medewerkers te begeleiden. Zij werken met de medewerkers aan hun leerdoelen, zodat de medewerkers waar mogelijk kunnen groeien en zij het werk op een juiste manier kunnen uitvoeren. 

In de restaurants herkent u de coaches aan hun zwarte blouse of polo met ‘coach’ erop.

In de begeleiding is maatwerk essentieel. Elke werknemer heeft ten slotte andere behoeftes en ook andere leerdoelen waaraan gewerkt moet worden. Hierom stellen wij voor iedereen een ontwikkelplan op met daarin de persoonlijke leerdoelen. 

Naast deze leerdoelen speelt de coach ook een belangrijke rol in het werkgenot. Elke medewerker moet zich prettig voelen bij de werkzaamheden en deze vol trots kunnen uitvoeren. Ook zullen de coaches de medewerkers uitdagen nieuwe taken te leren. Een belangrijke kernwaarde hierbij is: fouten maken mag! Door samenwerken, herhalen en reflecteren leren de medewerkers tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.