Medewerkers

Bij Pannenkoekenhuis Frittella werken heel veel verschillende mensen uit alle groepen van de samenleving. Dit verschilt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot medewerkers met een arbeidsbeperking.

Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking maar ook mensen die moeite hebben om mee te komen op de reguliere arbeidsmarkt. 

Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker zich waardevol voelt en mee kan doen aan de maatschappij. We werken daarom nauw samen met allerlei instanties om zoveel mogelijk mensen een plekje te kunnen bieden. Zo kunnen medewerkers vanuit verschillende groepen in de samenleving bij ons terecht. Bijvoorbeeld vanuit het doelgroepenregister, de Wajong, de sociale werkplaats, maar ook op basis van dagbesteding of via het participatieproject.

Wij stellen ook regelmatig onze medewerkers aan u voor via onze Social Media kanalen Instagram  en Facebook.